In bandroll

TÊN HÀNG/CHẤT LIỆU KÍCH THƯỚC
(Ngang x cao)
SỐ LƯỢNG TẤM ĐƠN GIÁ GHI CHÚ
Banroll 50×70 cm
60x40cm
1 tấm 30.000
20.000
Số lượng 2 tấm trở lên
Bandroll dưới 1m Dưới 1m2
(0.8 x 1)m ~ (1 x 1)m
1 tấm 55.000
55.000
55.000
2 tấm trở lên giảm 15%
Bạt mái hiên 3 x 0.4)m
(4 x 0.4)m
1 tấm 120.000
150.000
2 tấm trở lên giảm 15%
In PP – Decal có keo in nhanh trong 24h (40 x 60)cm
(60 x 80) cm
(0.8 x 1)m
tấm 50.000
75.000
120.000
Số lượng trên 5 m2 giá 75.000đ